Prima pagină

Burse de studiu în Marea Britanie prin programul HMC pentru elevii inscrisi in clasa a 10-a
_______________________________________________________________________________________

ANUNŢ 

        Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de bibliotecar  în data de 14.10.2016, ora 10. Dosarele se depun la sediul unităţii, str. Băişoara nr.2-4 până în data de 07.10.2016, ora 12

-Informaţii la tel. 0264/546627 între orele 10-14.
-Conditii de concurs 
-Decizia de constituire a comisiei  de concurs pentru ocuparea postului de bibliotecar
-Rezultatul selecției doasarelor pentru postul de bibliotecar
-Rezultat proba scrisa
-Rezultat proba practica
-Proba de interviu
-REZULTATE  FINALE

 ______________________________________________________________________


Viziunea Şcolii

Liceul Teoretic “Lucian Blaga” este o organizaţie şcolară orientată spre excelenţă, fiind caracterizată prin seriozitatea, calitatea şi competenţa atât a cadrelor didactice, cât şi a elevilor, calităţi impuse atât de domeniile tradiţionale de studiu  - matematica, fizica, informatica, cât şi de competenţele recente ce decurg din procesul de maturizare al şcolii – limbile europene (engleza, franceza).
Este un liceu cu o evoluţie ascendentă, modelată de personalităţi puternice care propulsează absolvenţii în centrul vieţii academice şi culturale a Clujului.

Misiunea Şcolii
  • Menţinerea standardelor înalte de exigenţă educaţională probate prin rezultate  excelente la toate testările naţionale şi orientarea absolvenţilor spre instituţii de învăţământ superior cu prestigiu.
  • Îmbunătăţirea permanentă a ofertei educaţionale a şcolii.
  • Menţinerea rezultatelor excelente obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare.
  • Modernizarea permanentăa bazei materiale.
  • Cultivarea parteneriatelor existente şi stabilirea unor noi colaborări.
___________________________________________________________________________________________

Proiectul “Skills for Jobs” – detalii la adresa: http://skills4jobs.ajofmcj.ro

Anunţ  important pentru absolventii liceului nostru: Locuri de muncă pentru TINERI-cititi mai departe…