Prima pagină

___________________________________________________________________

Liceul Teoretic “Lucian Blaga” anunţă organizarea în data de  19 noiembrie 2021 a concursului pentru ocuparea postului de îngrijitor curățenie. Mai multe informații aici.

_______________________________________________________________________________

 


_______________________________________________________________________________

Dragi elevi și părinți, pentru o bună desfășurare a activităților și pentru siguranța tuturor, vă rugăm să parcurgeți cu atenție documentele de mai jos:

_______________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________

Viziunea școlii
Liceul Teoretic “Lucian Blaga” este o organizaţie şcolară orientată spre excelenţă, fiind caracterizată prin seriozitatea, calitatea şi competenţa atât a cadrelor didactice, cât şi a elevilor, calităţi impuse atât de domeniile tradiţionale de studiu  – matematica, fizica, informatica, cât şi de competenţele recente ce decurg din procesul de maturizare al şcolii – limbile europene (engleza, franceza).
Este un liceu cu o evoluţie ascendentă, modelată de personalităţi puternice care propulsează absolvenţii în centrul vieţii academice şi culturale a Clujului.


Misiunea Şcolii

  • Menţinerea standardelor înalte de exigenţă educaţională probate prin rezultate  excelente la toate testările naţionale şi orientarea absolvenţilor spre instituţii de învăţământ superior cu prestigiu.
  • Îmbunătăţirea permanentă a ofertei educaţionale a şcolii.
  • Menţinerea rezultatelor excelente obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare.
  • Modernizarea permanentăa bazei materiale.
  • Cultivarea parteneriatelor existente şi stabilirea unor noi colaborări.


ŢINTE  STRATEGICE 2016-2021
1. Specializarea științele naturii este acreditată
2. Elevii au performanțe înalte la examenele naționale.
3. Elevii au competențe sociale și de comunicare care-i ajută în societatea modernă, societatea cunoaşterii, să se integreze în comunitate şi pe piaţa muncii.
4. Patrimoniul școlii este întreținut și dezvoltat prin construirea unei săli de sport moderne și a unui Centru de documentare și informare C.D.I.
5. Personalul didactic are o înaltă pregătire metodică și  științifică, este receptiv la nou și interesat de perfecționarea continuă.
6. Părinții sunt implicați tot mai mult în viața școlii.
7. Imaginea școlii este promovată în comunitate-în contextul climatului concurențial.

___________________________________________________________________________________________