Prima pagină

___________________________________________________________________

Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Cluj-Napoca organizează examen pentru promovare internă a personalului contractual Bibliotecar  II S  în data de  19.09.2017, ora 9,00.

__________________________________________________________________

Viziunea Şcolii

Liceul Teoretic “Lucian Blaga” este o organizaţie şcolară orientată spre excelenţă, fiind caracterizată prin seriozitatea, calitatea şi competenţa atât a cadrelor didactice, cât şi a elevilor, calităţi impuse atât de domeniile tradiţionale de studiu  - matematica, fizica, informatica, cât şi de competenţele recente ce decurg din procesul de maturizare al şcolii – limbile europene (engleza, franceza).
Este un liceu cu o evoluţie ascendentă, modelată de personalităţi puternice care propulsează absolvenţii în centrul vieţii academice şi culturale a Clujului.

Misiunea Şcolii
  • Menţinerea standardelor înalte de exigenţă educaţională probate prin rezultate  excelente la toate testările naţionale şi orientarea absolvenţilor spre instituţii de învăţământ superior cu prestigiu.
  • Îmbunătăţirea permanentă a ofertei educaţionale a şcolii.
  • Menţinerea rezultatelor excelente obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare.
  • Modernizarea permanentăa bazei materiale.
  • Cultivarea parteneriatelor existente şi stabilirea unor noi colaborări.
___________________________________________________________________________________________

Proiectul “Skills for Jobs” – detalii la adresa: http://skills4jobs.ajofmcj.ro