Prima pagină

______________________________________________________________________________

ANUNȚ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

anunt concurs 30.10.2018

informatii suplimentare

______________________________________________________

Ordinele M.E.N. privind organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale 2018:

__________________________________________________________________

LICITAŢIE PUBLICĂ

Lic. Teoretic Lucian Blaga anunță “LICITAȚIE  PUBLICĂ” privind închirierea unui spațiu situat în incinta unității pentru amplasarea următoarelor automate:

  1. un automat de băuturi calde
  1. un automat de produse panificație
  1. chioșc alimentar

__________________________________________________________________

Viziunea școlii
Liceul Teoretic “Lucian Blaga” este o organizaţie şcolară orientată spre excelenţă, fiind caracterizată prin seriozitatea, calitatea şi competenţa atât a cadrelor didactice, cât şi a elevilor, calităţi impuse atât de domeniile tradiţionale de studiu  – matematica, fizica, informatica, cât şi de competenţele recente ce decurg din procesul de maturizare al şcolii – limbile europene (engleza, franceza).
Este un liceu cu o evoluţie ascendentă, modelată de personalităţi puternice care propulsează absolvenţii în centrul vieţii academice şi culturale a Clujului.


Misiunea Şcolii

  • Menţinerea standardelor înalte de exigenţă educaţională probate prin rezultate  excelente la toate testările naţionale şi orientarea absolvenţilor spre instituţii de învăţământ superior cu prestigiu.
  • Îmbunătăţirea permanentă a ofertei educaţionale a şcolii.
  • Menţinerea rezultatelor excelente obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare.
  • Modernizarea permanentăa bazei materiale.
  • Cultivarea parteneriatelor existente şi stabilirea unor noi colaborări.


ŢINTE  STRATEGICE 2016-2021
1. Specializarea științele naturii este acreditată
2. Elevii au performanțe înalte la examenele naționale.
3. Elevii au competențe sociale și de comunicare care-i ajută în societatea modernă, societatea cunoaşterii, să se integreze în comunitate şi pe piaţa muncii.
4. Patrimoniul școlii este întreținut și dezvoltat prin construirea unei săli de sport moderne și a unui Centru de documentare și informare C.D.I.
5. Personalul didactic are o înaltă pregătire metodică și  științifică, este receptiv la nou și interesat de perfecționarea continuă.
6. Părinții sunt implicați tot mai mult în viața școlii.
7. Imaginea școlii este promovată în comunitate-în contextul climatului concurențial.

___________________________________________________________________________________________