Reuniune de proiect, Turcia, Anamur

În perioada 10-15 noiembrie 2013, echipa de proiect a școlii noastre, reprezentată de 4 cadre didactice (Prof.Înv.Primar Mateaș Alina, Prof.Înv.Primar Rusz Victoria, Prof.Înv.Primar Stănciulescu Luciana și Prof.Sprijin Maier Anca) a participat în Turcia, Anamur, la prima reuniune din cadrul Proiectului Multilateral Comenius ,,My town-my little homeland in Europe”.

Reuniunea de proiect s-a desfășurat sub motto-ul: ,,Despre simboluri ale regiunii/ale orașului”.

În cadrul acestei reuniuni au participat echipele de proiect din: Turcia, Polonia, România, Grecia, Marea Britanie, Franța și Spania.

Obiectivele mobilităţii au vizat:
•Stabilirea strategiilor de acțiune în vederea implementării activităților din cadrul primului an de proiect;
•Stabilirea datelor exacte pentru reuniunile de proiect, aferente perioadei 2013-2014;
•Promovarea imaginii țărilor, a localităților/regiunilor și a instituțiilor școlare partenere în cadrul proiectului; •Realizarea schimbului de mascote, între țările partenere și prezentarea semnificației acestora;
•Familiarizarea cu particularitățile sistemului educațional din țara gazdă;
•Observarea unei lecții și susținerea unei activități demonstrative (lecție) de către fiecare echipă europeană, pentru o clasă de elevi din țara gazdă;
•Identificarea unor modalități concrete care își aduc aportul la stimularea și dezvoltarea compentențelor civice, în rândul elevilor și al cadrelor didactice

Activitățile aflate pe agenda reuniunii, au inclus:
-Ceremonia de întâmpinare a membrilor echipelor de proiect;
-Vizitarea instituției școlare gazdă, Anamur Secondary School;
-Prezentări Power Point, cu tema: ,,Despre simboluri ale regiunii/ale orașului”;
-Realizarea schimbului de mascote și prezentarea semnificației acestora;
-Analiză și discuții pe marginea activităților propuse în planul de implementare a proiectului, activități aferente primului an de implementare;
-Dezbatere cu tema: ,,Modalități de dezvoltare și modelare a competențelor civice ale elevilor și cadrelor didactice” – realizarea unui schimb de idei între parteneri, pe baza temei supuse dezbaterii;
-Observarea unor lecții în instituția școlară gazdă și susținerea unei activități demonstrative de către fiecare echipă de proiect, pentru elevii turci;
-Ateliere de creație, de tipul: Realizarea Colțului Fraternității și Prieteniei, Art of Water Marbling;
-Vizionarea unor secvențe din spectacole interpretate de elevii turci (dans, teatru de umbre, cântece, secvențe instrumentale);
-Vizită la Primăria din localitate și întâlnirea cu primarul localității Anamur;
-Vizite de documentare în Anamur, Mersin, sub motto-ul: ,,Pe urmele istoriei și culturii turcești”: Anemorium ancient city, Mamure Castle, Portul Tasucu, peștera Silifke, peștera Köşekbükü, Mersin, Atatürk House, picnic în satul Ovabasi;
-Decernarea certificatelor de participare și a plachetelor pentru școlile implicate în proiect.

Ospitalitatea și căldura sufletească a gazdelor, realizarea unui schimb autentic de experiență între partneri, interferențele inter/multiculturale cu care am intrat în contact, au constituit elementele definitorii pentru această reuniune de proiect.

NOTĂ:
Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Sectorial Comenius al Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieții. Toate informaţiile pe care le furnizăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei si Formarii Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii.

Coordonator proiect,
Prof.Înv.Primar Alina Mateaș