Clasa pregătitoare 2017

Oferta educaţională  an şcolar 2017-2018:   nr. de clase pregătitoare:  3
-Lista copiilor admişi în prima etapă
-Număr locuri libere pentru etapa a II-a: 6 locuri

ORAR   ÎNSCRIERI la secretariatul liceului  (clădirea 2) din str. Băişoara nr.4
în perioada 27.02-16.03 2017
-de luni până vineri între orele 8-18
-sâmbăta  între orele 9-13 (sămbătă intrarea pe poarta mare de acces maşini, dinspre sediul Primăriei de cartier)


Legislaţie:
Calendarul şi metodologia de înscriere în învăţământul primar
an şcolar 2017-2018

 
Criterii specifice pentru înscriere, avizate de  I.S.J. Cluj:

 1. apropierea de circumscriptia şcolară a domiciliului  elevului
 acte doveditoare: buletinul părinţilor
 2apropierea de circumscripţia şcolară a domiciliului  bunicilor/rude de gr. III ale elevului
 acte doveditoare: 
-buletinul bunicilor / rude de gr. III
-dovada de rudenie cu elevul
-declaratie pe proprie raspundere ca elevul este ingrijit de bunici/rude de gradul III dupa programul scolar
3. locul de muncă al părinţilor
acte doveditoare: declaraţie pe roprie răspundere şi adeverinţă de la locul de muncăStrăzi arondate Liceului Teoretic “Lucian Blaga”:
-    Albac
-    Alexandru Vaida Voevod   de la nr 79
-    Ana Ipătescu
-    Aleea Băişoara
-    Aleea Băiţa
-    Bălţii
-    Aleea Bizuşa
-    Buşteni
-    Calistrat Hogaş
-    Constantin Brâncoveanu de la nr. 57
-    Crizantemelor
-    Aleea Detunata
-    Gala Galaction
-    George Topârceanu
-    G.W. Hegel
-    Heltai Gaspar
-    Ion Negoiţescu
-    Liviu Rebreanu
-    M. Sadoveanu
-    Aleea Meseş
-    Nicolae Titulescu nr. pare de la 28-38
–    Octavian Fodor
-    Aleea Scărişoara
-    Simion Ştefan 
-    Tache Ionescu nr. 70-113
-    Unirii     nr. pare şi 25-29
-    Vasile Lupu
-    Zambilei
-    Smaranda Brăescu

Documente necesare la înscriere:

  • Cartea de indentitate a părintelui / tutorelui legal care se prezintă la înscriere, în original și copie  (nu se solicită carțile de identitate de la ambii părinți. Sunt suficiente actele unui singur părinte)
  • certificatul de naștere a copilului în original și copie 
  • Rezultatul evaluării psiho-somatice (dacă e cazul)
  • Cererea tip care se completează pe loc fie la unitate fie online
  • Dosar plic

Alte documente opționale pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor generale din metodologie respectiv a criteriilor specifice alese de unitate:

  • Certificat medical de încadrare a copilului în grad de handicap
  • Document care atestă faptul că respectivul copil este orfan de ambii părinți sau provine de la o casă de copii/centru de plasament/ plasament familial
  • Document care atestă faptul că, respectivul copil este orfan de un părinte
  • Document care atesta faptul ca are frați / surori în unitate
  • Orice alt document care dovedește îndeplinirea criteriilor specifice alese de unitate
 

Tel. verde  din cadrul ISJ Cluj: 

Telefon verde : ISJ Cluj 0800816264 zilnic intre orele 8.00-16.00