Proiectul Multilateral Comenius 2013-2015

Titlul: MY TOWN – MY LITTLE HOMELAND IN EUROPE

Începând cu anul școlar 2013-2014, școala noastră a devenit instituție parteneră în cadrul Proiectului de Parteneriat Multilateral Comenius, Orașul meu- mica mea patrie in Europa. Proiectul reunește 9 instituții școlare din 8 țări europene: Polonia (Coordonator de Proiect), România, Turcia, Grecia, Franța, Marea Britanie, Spania și Portugalia.

Proiectul va fi implementat  prin intermediul sprijinului  financiar obținut în cadrul Programului Sectorial Comenius al Programului de Invatare pe Tot Parcursul Vietii,  iar instituția care intermediază aplicațiile pentru proiecte de acest tip este Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.   

Școala  va beneficia  astfel de un grant de 24000 de euro, grant care va facilita  implementarea optimă a activitatilor propuse in cadrul proiectul care se va derula in perioada 2013- 2015. Lansarea oficială a poiectului se va realiza pe 26 septembrie, dată la care se celebrează  în întreaga Europă, Ziua Europeană a Limbilor.  

Scopul principal al proiectului vizează dezvoltarea conștiintei interculturale și lingvistice în rândul elevilor și cadrelor didactice,  a unui model de gândire fundamentat pe importanța relațiilor de tip intercultural. În alegerea temei acestui proiect au fost luate în considerare interesele, nevoile și particularitățile de dezvoltare ale elevilor din ciclul primar, cărora li se adresează activitățile propuse.Activitățile care vor fi demarate  valorifică  cu predilecție învățarea de tip kinestezic, oferidu-le astfel elevilor prilejul să își antreneze toate simțurile.

În acest sens, vom organiza: ateliere de fotografie și film, expoziții de artă și de fotografii, realizarea unui calendar foto, concerte și spectacole, activități centrate pe artă, teatru și limbă, familiarizarea cu legende specifice diferitelor regiuni din Europa, cu momente semnificative din istoria acestor regiuni, degustarea unor produse culinare tradiționale,  activități cu caracter ludic, specifice copiilor din țările partenere, celebrarea unor evenimente comune (Ziua Europeană a limbilor, Zilele Comenius,  Festivalul European etc. )

Totodată, se vor realiza schimburi de experiență între cadrele didactice implicate în proiect, pe parcursul vizitelor de studiu organizate în cadrul instituțiilor școlare gazdă.

Arii tematice
Învățarea despre țări europene
Patrimoniul cultural
Educație artistică, incluzând arte, tehnologii și muzică

Competențe cheie
Comunicarea în limbi străine
Comunicarea în limba maternă
Sensibilizarea și expresia culturală 
A învăța să înveți
Competențe sociale și civice

Așteptările noastre vizavi de implicarea elevilor în acest proiect, vizează în primul rând creșterea motivației și a interesului elevilor față de învățare, promovând totodată  învățarea și în afara mediului școlar, aspecte care își vor aduce aportul la optimizarea calității predării și la crearea unor medii inovatoare de predare și învățare.

Produsele artistice rezultate din aceste activități (fotografii, calendare, filme, CD-uri, DVD-uri), respectiv prezentările multimedia vor îmbogăți și diversifica baza de materiale didactice ale școlilor

Țări partenere:

FRANȚA  – Beausoleil –  Beuil


GRECIA

MAREA BRITANIE

POLONIA

PORTUGALIA

ROMANIA

SPANIA

TURCIA

Web-site-ul proiectului:
http://mylittlehomeland.free.fr/

Mascota școlii noastre în cadrul proiectului:  

 Logo-ul școlii:
 

Proiect Comenius implementat cu sprijinul financiar:


REUNIUNE DE PROIECT – TURCIA, ANAMUR

În  perioada 10-15 noiembrie 2013, echipa de proiect de proiect a școlii noastre a participat în Turcia, La Anamur, la prima reuniune din cadrul Proiectului Multilateral Comenius ,,My town-my little homeland in Europe”.
Echipa de proiect a  școlii a fost reprezentată de 4 cadre didactice Prof. Înv. Primar Mateaș Alina, Prof. Înv. Primar Rusz Victoria, Prof. Înv. Primar Stănciulescu Luciana și Prof. Sprijin Maier Anca.

În cadrul acestei reuniuni au participat echipele de proiect din: Turcia, Polonia, România, Grecia, Marea Britanie, Franța și Spania.
Reuniunea de proiect s-a desfășurat sub motto-ul: ,,Despre simboluri ale regiunii/ale orașului”.

Obiectivele mobilităţii au vizat:
Stabilirea strategiilor de acțiune în vederea implementării activităților din cadrul primului an de proiect;
Stabilirea datelor exacte pentru reuniunile de proiect, aferente perioadei 2013-2014;
Promovarea imaginii țărilor, a localităților/regiunilor și a instituțiilor școlare partenere în cadrul proiectului;
Realizarea schimbului de mascote, între țările partenere și prezentarea semnificației acestora;
Familiarizarea cu particularitățile sistemului educațional din țara gazdă;
Observarea unei lecții și susținerea unei activități demonstrative (lecție) de către fiecare echipă europeană, pentru o clasă de elevi din țara gazdă;
Identificarea unor modalități concrete care își aduc aportul la stimularea și dezvoltarea compentențelor civice, în rândul elevilor și al cadrelor didactice

Activitățile aflate pe agenda reuniunii, au inclus:
-Ceremonia de întâmpinare a membrilor echipelor de proiect;
-Vizitarea instituției școlare gazdă, Anamur Secondary School;
-Prezentări Power Point, cu tema: ,,Despre simboluri ale regiunii/ale orașului”;
-Realizarea schimbului de mascote și prezentarea semnificației acestora;
-Analiză și discuții pe marginea activităților propuse în planul de implementare a proiectului, activități aferente primului an de implementare;
-Dezbatere cu tema: ,,Modalități de dezvoltare și modelare a competențelor civice ale elevilor și cadrelor didactice” – realizarea unui schimb de idei între parteneri, pe baza temei supuse dezbaterii;
-Observarea unor lecții în instituția școlară gazdă și susținerea unei activități demonstrative de către fiecare echipă de proiect, pentru elevii turci;
-Ateliere de creație, de tipul: Realizarea Colțului Fraternității și Prieteniei, Art of Water Marbling;
-Vizionarea unor secvențe din spectacole interpretate de elevii turci (dans, teatru de umbre, cântece, secvențe instrumentale);
-Vizită la Primăria din localitate și întâlnirea cu primarul localității Anamur;
-Vizite de documentare în Anamur, Mersin, sub motto-ul: ,,Pe urmele istoriei și culturii turcești”: Anemorium ancient city, Mamure Castle, Portul Tasucu, peștera Silifke, peștera Köşekbükü, Mersin, Atatürk House, picnic în satul Ovabasi;
-Decernarea certificatelor de participare și a plachetelor pentru școlile implicate în proiect.

Ospitalitatea și căldura sufletească a gazdelor, realizarea unui schimb autentic de experiență între partneri, interferențele inter/multiculturale cu care am intrat în contact, au constituit elementele definitorii pentru această reuniune de proiect.

NOTĂ: Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Sectorial Comenius al Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieții. Toate informaţiile pe care le furnizăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei si Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii.

Coordonator proiect,
Prof.Înv.Primar Alina Mateaș


REUNIUNE DE PROIECT – COVENTRY, MAREA BRITANIE

Cea de-a doua reuniune din cadrul Proiectului Multilateral Comenius  ,,My town-my little homeland in Europe”  s-a desfășurat în perioada 3-7 februarie 2014, iar instituția școlară care a fost gazda acestei reuniuni de proiect a fost Potters Green School, din Coventry, Marea Britanie.

Membrii echipei  de proiect care au reprezentat școala noastră la această reuniune au fost: Monica Laura Ungurean (director), Diana Șaitiș (director adjunct), Alina Mateaș (profesor învățământ  primar, coordonator proiect), Liana Vac (profesor învățământ  primar).  

Tema acestei reuniuni de proiect a fost ,,Dans, muzică, mișcare, joc”,  iar echipele de proiect participante au reprezentat următoarele țări partenere în cadrul proiectului: Marea Britanie, Polonia, Grecia, Spania, Franța, Turcia, Portugalia.

Obiectivele principale ale mobilității au vizat:
Prezentarea unor dansuri sau a unor jocuri tradiționale/contemporane, specifice fiecărei țări partenere și redactarea instrucțiunilor aferente dansurilor și jocurilor prezentate;
Învățarea pașilor de bază ai dansurilor prezentate și exersarea jocurilor propuse;
Familiarizarea cu particularitățile sistemului educațional din țara gazdă;
Observarea unei lecții și susținerea unei activități demonstrative de către fiecare echipă europeană, la o clasă de elevi din țara gazdă;
Stabilirea strategiilor de acțiune în vederea implementării activităților din cadrul viitoarei reuniuni de proiect (Portugalia, aprilie 2014)

Această reuniune de proiect, prin tema abordată, ,,Dans, muzică, mișcare, joc”  a facilitat contactul direct cu diversitatea formelor de exprimare culturală și artistică, prin promovarea identității și culturii naționale a fiecărei țări implicate în proiect.

Atmosfera a fost animată și impregnată de conotații inter/multiculturale, prin prezentarea și exersarea unor dansuri tradiționale/contemporane, respectiv jocuri reprezentative pentru țările partenere: România: Șezătoare, dans regional din zona Huedin, Mârgău;  Spania: dans tradițional La Jota Extremena, El Redoble; Turcia: dans tradițional Damat Halay; Franța, Beuil: joc tradițional Petanque, Boules;  Franța, Beausoleil: joc tradițional Pilou, dans Chapeloise;  Grecia: joc geografic, dans tradițional Sirtaki; Polonia, dans național Krakowiak și dans regional Trojak;  Marea Britanie: dansuri tradiționale Morris.

Membrii echipelor de proiect au avut onoarea de a fi invitați la Primăria orașului Coventry, participând la recepția organizată de Lord Mayor, primarul orașului.

 Vizitele de documentare, derulate sub motto-ul ,,Simboluri ale orașului, mascota orașului” sau ,,Pe urmele istoriei și culturii britanice” ne-au oferit oportunitatea de intra în contact direct cu personaje cu conotații legendare în istoria orașului Coventry, Lady Godiva fiind exemplul cel mai concludent în acest sens, respectiv de a explora locuri de un farmec aparte: Stratford town, locul de naștere a poetului William Shakespeare, Kenilworth Castle, Warwick Castle sau orașul Birgminghan.

Discuțiile cu cadrele didactice din țara gazdă, activitățile de observare directă a unor lecții, explorarea bazei materiale și didactice a școlii britanice, respectiv coordonarea unor lecții demonstrative de către membrii echipelor de proiect și-au adus un aport substanțial la familiarizarea cu particularitățile sistemului educațional din Marea Britanie, precum și la realizarea unui schimb autentic de experiență între cadrele didactice implicate.

NOTĂ:

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Sectorial Comenius al Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieții. Toate informaţiile pe care le furnizăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei si Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii.

Coordonator proiect,
Prof.Înv.Primar Alina MateașREUNIUNE DE PROIECT – LISABONA, PORTUGALIA

În perioada 6-11 aprilie 2014 a avut loc în  Portugalia,  la Lisabona, cea de-a treia reuniune din cadrul Proiectului Multilateral Comenius, tema acestei reuniuni fiind ,,Muzica reunește popoare”.
Reuniunea de proiect s-a desfășurat la Real Colégio de Portugal, iar la activitățile desfășurate pe parcursul întrunirii au participat 27 de cadre didactice din: Polonia, Grecia, Turcia, Marea Britanie, Franța, Spania, România. Școala noastră a fost reprezentată la această întrunire de către următorii membrii ai echipei de proiect: Monica Laura Ungurean (director),  Alina Mateaș (profesor învățământ  primar, coordonator proiect), Tarța Florița (profesor învățământ  primar).  

Obiectivele principale ale mobilității au fost:
Prezentarea unor cântece, interpretate de elevi, din repertoriul național, respectiv din cel internațional;
Realizarea produsului comun al proiectului, CD-ul care include cântecele interpretate de elevii din fiecare țară parteneră, cântece reprezentative, atât din repertoriul național, cât și din repertoriul internațional;
Prezentarea particularităților sistemelor educaționale din fiecare țară parteneră;
Realizarea unui grafic comparativ, referitor la elementele defintorii ale sistemelor educaționale din țările partenere;
Prezentarea unor metode active, utilizate în cadrul diferitelor obiecte de învățământ, care contribuie la creșterea motivației elevilor în procesul instructiv-educativ;
Realizarea chestionarului care va fi administrat de fiecare instituție parteneră, la finalul primului an de implementare a proiectului;
Stabilirea strategiilor de acțiune în vederea implementării activităților din cadrul viitoarei reuniuni de proiect (Grecia, mai 2014)

Această reuniune de proiect, prin tema abordată, ,,Muzica reunește popoare” a facilitat contactul direct cu diversitatea formelor de exprimare culturală și artistică, prin promovarea identității și culturii naționale a fiecărei țări implicate în proiect. CD-ul, produsul final al acestei reuniuni de proiect, cuprinzând cântece pentru copii, din repertoriul național, respectiv din cel internațional, va permite elevilor explorarea tuturor aspectelor amintite anterior.

Prezentările referitoare la integrarea metodelor active în cadrul diferitelor obiecte de învățământ, respectiv cele referitoare la particularitățile sistemelor educaționale din fiecare țară, au facilitat realizarea unui schimb autentic de experiență între cadrele didactice participante la această reuniune de proiect și și-au adus o contribuție substanțială la consolidarea dimensiunii europene a educației, în contextul actual al reformelor educaționale, la nivel european.

Totodată, în cadrul acestei reuniuni de proiect, a fost elaborat chestionarul care va fi principalul instrument de evaluare a proiectului, la finalul primului an de implementare a acestuia. Chestionarul va fi administrat următoarelor grupuri țintă: elevi, cadre didactice și părinții elevilor. Rezultatele administrării acestui chestionar vor fi discutate și analizate la debutul celui de-al doilea an de implementare a proiectului, în cadrul  reuniunii de proiect din Franța (octombrie, 2014).

Pe parcursul vizitelor de documentare derulate sub motto-ul ,,Pe urmele istoriei și culturii portugheze” sau ,,Simboluri ale orașului”  ne-am aflat în ipostaza unor adevărați exploratori ai tărâmurilor lusitane, ajungând până la ,,capătul Pământului”, pe țărmul Oceanului Atlantic, la Cabo da Roca, punctul cel mai vestic al Europei continentale, un loc simbolic, dominat de imensitatea oceanului și stânci amețitoare.

Sintra, ,,bijuteria coroanei Portugaliei” ne-a dezvăluit o parte din misterul și magia care au impus-o pe lista Patrimoniului Mondial Unesco. Cel mai faimos castel al Sintrei, Palacio de Pena, domină împrejurimile, având o arhitectură impunătoare și o colecție impresionantă de mozaic, „azulejos“, fiind străjuit de grădini cu vegetație luxuriantă care încântă privirile turiștilor.

Edificiile impresionante ale Lisabonei pe care le-am explorat au fost Mănăstirea Jeronimos și Turnul Belem, integrate la rândul lor pe lista  Patrimoniului Mondial Unesco, edificii care ne-au fermecat prin unicitatea arhitecturală, respectiv prin conotațiile istorice care le sunt asociate.


NOTĂ:

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Sectorial Comenius al Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieții. Toate informaţiile pe care le furnizăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei si Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii.

Coordonator proiect,
Prof. Înv. Primar Alina Mateaș

 

 

REUNIUNE DE PROIECT – ATENA, GRECIA

A patra reuniune de proiect Comenius, derulată sub tema ,,Cele mai interesante locuri din orașul meu”, s-a desfășurat în perioada 4-9 mai 2014, la Atena, instituția școlară gazdă a reuniunii fiind  4th Dimotiko Scholeio Imittou, din Grecia. Delegația română a fost reprezentată de director adjunct Șaitiș Diana, coordonator proiect Alina Mateaș și Prof. Înv. Primar Popa Ramona.

Obiectivele mobilităţii au vizat:
Selectarea fotografiilor care surprind cele mai interesante locuri din regiunile/ orașele europene partenere, în vederea realizării calendarului foto, ca produs final al proiectului;
Prezentarea scrisorilor realizate de către elevi, scrisori adresate colegilor lor din celelalte școli partenere;
Susținerea unor activități demonstrative (lecții) de către fiecare echipă europeană, pentru trei clase de elevi din țara gazdă;
Familiarizarea cu particularitățile sistemului educațional din țara gazdă;
Stabilirea strategiilor de acțiune în vederea implementării activităților care vor fi derulate în cadrul celui de-al doilea an de parteneriat

În cadrul acestei reuniuni de proiect s-a realizat expoziția foto europeană, respectiv s-au selectat fotografiile reprezentative pentru orașele/regiunile europene partenere, fotografii care vor fi incluse în calendarul foto, ca produs final al proiectului.
Realizarea schimbului de scrisori, redactate de către elevii din școlile partenere, respectiv analiza acestora, au furnizat un feedback autentic, din partea elevilor, referitor la implicarea și părerile acestora vizavi de proiectul aflat în desfășurare.
Cele trei lecții susținute la clasele din țara gazdă au fost foarte apreciate de către elevii din ciclul primar, iar produsele activității lor au fost utilizate pentru crearea unei machete a ,,Grădinii prieteniei”, respectiv a unui ,,colț” din Delta Dunării.

Vizitele de documentare, derulate sub motto-urile ,,Simboluri ale orașului”, respectiv ,,Pe urmele istoriei și culturii grecești”  au constituit un prilej de a redescoperi farmecul și conotațiile aparte ale locurilor explorate: Sacred Rock of Acropolis & Partenon, Cape Sounion și Templul lui Poseidon, Insulele Hydra, Poros, Aegina, Acropolis Museum, Clădirea Parlamentului, Biblioteca Națională și  Galeria Națională.
NOTĂ: Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Sectorial Comenius al Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieții. Toate informaţiile pe care le furnizăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei si Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii.

Coordonator proiect,
Prof.Înv.Primar Alina Mateaș


REUNIUNE DE PROIECT – FRANȚA (BEUIL, BEAUSOLEIL)

A cincea vizită de studiu din cadrul proiectului Comenius a avut loc în Franța, în perioada  12-17 octombrie 2014. Întrucât în acest proiect sunt implicate două școli partenere din Franța, mobilitatea s-a desfășurat la Beuil, școala parteneră fiind École communale de Beuil, respectiv în cea de-a doua localitate, Beausoleil, școala parteneră în proiect fiind École élémentaire des Cigales . Din  echipa școlii noastre care a participat la această reuniune de proiect au făcut parte  Monica Laura Ungurean (director),  Alina Mateaș (profesor învățământ  primar, coordonator proiect), Abrudan Viorica (profesor învățământ  primar) și Tămășan Ileana  (profesor învățământ  primar).

Tema reuniunii a fost ,,Toamna în orașul meu”, iar obiectivele mobilității au fost următoarele:
Realizarea vernisajului expoziției tematice ,,Orașul meu în anotimpul toamna”;
Realizarea schimbului de lucrări artistice între școlile partenere;
Prezentarea unor exemple de bună practică în cadrul activităților desfășurate cu elevii cu CES;
Susținerea unor activități demonstrative (lecții) de către fiecare echipă europeană, pentru o  clasă de elevi din țara gazdă
Familiarizarea cu particularitățile sistemului educațional din țara gazdă

Dintre activitățile care au fost incluse în agenda reuniunii, menționăm:
– vizitarea școlilor partenere în proiect;
– vernisajul european al expoziției și realizarea schimbului de lucrări artistice create de către elevii din școlile partenere, lucrări care surprind anotimpul toamna pe tărâmuri locale, în diferite ipostaze;
– atelier de artă în natură, sub tematica ”Land art”;
– atelier de pictură: Realizarea Galeriei Europene, frescă simbolică pe tematica prieteniei și înfrățirii între școlile și țările partenere;
– atelier de preparare și degustare a unor produse culinare tradiționale din bucătăria franceză, atelier realizat în parteneriat cu elevii, părinții și bunicii elevilor francezi;
– întâlniri cu reprezentanți ai autorităților locale (vizitele la Primărie), profesori, elevi și părinții acestora;
– sesiuni de prezentare a unor exemple de bună practică în activitățile desfășurate cu elevii cu CES;
– coordonarea unei activități demonstrative, de către fiecare echipă de proiect, pentru elevii francezi;
– spectacol muzical-istoric cu tema ,,Andaron Grimaldi, nașterea unei dinastii”

Vizitele de documentare au vizat  surprinderea unor aspecte din fauna locală:  drumeție ,,Pe urmele marmotelor”, popas la o fermeă apicolă locală și familiarizarea cu aspectele fundamentale ale apiculturii, dar și vizitarea unor locuri faimoase cum ar fi: Nisa, Riviera Palace, Palatul Monaco și  Roquebrune Cap Martin.

Întrucât reuniunea din Franța a constituit prima reuniune din cadrul celui de-al doilea an de implementare a proiectului, o atenție sporită a fost acordată stabilirii strategiilor de acțiune în vederea implementării activităților din această etapă finală a proiectului.
NOTĂ: Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Sectorial Comenius al Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieții. Toate informaţiile pe care le furnizăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei si Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii.

Coordonator proiect,
Prof.Înv.Primar Alina MateașREUNIUNE DE PROIECT – CACERES, SPANIA

În perioada
19-23 ianuarie 2015 a avut loc cea de-a șasea reuniune de proiect Comenius, vizita de studiu a delegațiilor partenere realizându-se la Caceres, una dintre provinciile din Spania, situate în apropierea graniței cu Portugalia. Instituția școlară care a fost gazda reuniunii a fost  CEIP Castra Caecilia, școală bilingvă (cu predarea intensivă a limbii engleze). Alături de celelalte 8 delegații partenere, echipa școlii noastre a fost reprezentată de d-na director Monica Laura Ungurean, respectiv de coordonatorul proiectului, Alina Mateaș.  Tema acestei vizite de studiu a fost ,,Rețete culinare tradiționale”.

Obiectivele mobilităţii:

Prezentarea unor secvențe filmate din cadrul atelierelor culinare de preparare a unor produse culinare tradiționale, avându-i ca protoganiști pe elevii din școlile partenere, alături de părinții sau bunicii acestora;
Realizarea schimbului de rețete culinare, în vederea realizării produsului final comun al proiectului, o minicarte virtuală de bucate; 
Prezentarea unor exemple de bună practică referitoare la tema ,,Dezvoltarea competențelor cheie ale elevilor/cadrelor didactice”;
Familiarizarea cu particularitățile sistemului educațional din țara gazdă;
Susținerea unor activități demonstrative (lecții) de către fiecare echipă europeană, pentru o  clasă de elevi din țara gazdă

Dintre activitățile cuprinse în agenda de lucru, menționăm: 
– ceremonia de întâmpinare a membrilor echipelor de proiect și vizitarea instituției școlare gazdă, CEIP Castra Caecilia;
– vizitarea standurilor cu preparate culinare tradiționale din țările partenere, degustarea produselor;
– vizionarea secvențelor filmate, din cadrul atelierelor culinare;
– realizarea schimbului de rețete culinare, în vederea includerii acestora în minicartea virtuală de bucate, produs final al proiectului;
– vizită la Primărie și întâlnirea cu reprezentanți ai primarului orașului Caceres, respectiv cu autoritățile locale;
– coordonarea unei activități demonstrative, de către fiecare echipă de proiect, pentru elevii din școala gazdă;

– prezentarea unor exemple de bună practică referitoare la tema ,,Dezvoltarea competențelor cheie ale elevilor/cadrelor didactice”

Vizitele de documentare s-au derulat sub genericul ,,Pe urmele istoriei și culturii spaniole”, respectiv ,,Simboluri ale orașului”, un  oraș de un farmec aparte. Orașul vechi (Ciudad Monumental) impresionează prin  zidurile antice foarte bine păstrate, turnuri, palate și castele, domenii ale faimoșilor hidalgos. Orașul este inclus în patrimoniul UNESCO. De asemenea, orașul este celebru și prin multitudinea cuiburilor de berze, pe care le întâlnești la fiecare pas.
La fel de apreciate au fost vizitele de documentare la Merida, capitala provinciei Extremadura, monumentul Natural Los Barruecos și Vostell-Malpartida Museum.

NOTĂ: Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Sectorial Comenius al Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieții. Toate informaţiile pe care le furnizăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei si Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii.

Coordonator proiect,
Prof.Înv.Primar Alina Mateaș


CONCURSUL NAȚIONAL MADE FOR EUROPE, EDIȚIA 2015


În perioada 6-9 aprilie 2015 s-a desfășurat la Arad a IX-a ediție a Concursului Național Made for Europe, organizat de Ministerul Educației și Cercetării Științifice.
Concursul premiază excelența în educație prin valorificarea produselor finale ale proiectelor europene din domeniul educației: Comenius, Leonardo da Vinci, Youth in Action, e-Twinning.  
Competiția națională s-a derulat la Școala Gimnazială nr.5, iar cei peste 100 de participanți din cele 36 de județe au concurat pentru a prezenta produsele finale ale proiectelor europene derulate în instituțiile școlare în anul 2014.

Delegația clujeană calificată la etapa națională a fost formată din 4 elevi, iar eleva care a reprezentat școala noastră la această competiție a fost Moldovan Ioana Maria, din clasa a IV-a B, coordonată de  Prof. Înv. Primar Mateaș Alina.
La etapa județeană a Concursului Made for Europe, eleva școlii noastre a obținut Premiul I, ceea ce i-a asigurat calificarea la etapa superioară a competiției, etapă națională la care a obținut Premiul al III- lea.

Produsul final care a fost premiat este reprezentat de broșura  cu povești în limba engleză, intitulată The stories of Comenius mascots, produs final rezultat în urma derulării Proiectului de Parteneriat Multilateral Comenius ”My town – My little homeland in Europe”, demarat în anul 2013 și care se va finaliza anul acesta, în 2015.
Broșura conține 9 povești în limba engleză, create sau adaptate de către elevii din ciclul primar, îndrumați de profesorii coordonatori din cele 9 școli europene partenere în proiect. Prin intermediul acestor povești, elevii au ocazia de a participa la aventura cunoașterii, având drept călăuze cele 9 mascote care prind viață și dezvăluie copiilor întâmplări care îi captivează.Toți cei care doresc să consulte această broșură, o pot găsi la biblioteca școlii noastre
Coordonator proiect,
Mateaș Alina Claudia

NOTĂ: Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Sectorial Comenius al Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieții. Toate informaţiile pe care le furnizăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei și Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii.


REUNIUNE DE PROIECT – ROMÂNIA

Cea de-a șaptea vizită studiu s-a desfășurat în perioada 20-25 aprilie 2015, la Cluj- Napoca,  iar cei 20 de participanți au reprezentat cele 8 țări europene partenere în proiect: Polonia (țară coordonatoare), Grecia, Turcia, Marea Britanie, Franța, Portugalia, Spania, alături de România, țara gazdă a acestei vizite de studiu.

Agenda acestei reuniuni de proiect a inclus activități diverse care s-au desfășurat pe parcursul a cinci zile. Primirea oficială a delegațiilor străine s-a realizat în spirit tradițional românesc, invitații fiind întâmpinați de către elevii Ansamblului Folcloric ,,Miorița”, cu pâine și sare,  în ecoul emoționant al tulnicelor care au marcat solemnitatea momentului. Elevii claselor pregătitoare, îndrumați de doamnele învățătoare Rusz Victoria, și Stănciulescu Luciana, s-au costumat cu tricouri inscripționate cu mascotele care reprezintă fiecare școală din proiect, au salutat fiecare delegație în limba țării respective și au oferit flori invitaților.

Un alt moment care a trezit ecouri puternice în rândul delegațiilor europene a fost reprezentat de vizitarea sălilor de clasă ale ciclului primar, fiecare dintre săli fiind amenajată sub forma unei țări partenere europene, în miniatură. Elevii ciclului primar, coordonați de către doamnele învățătoare Abrudan Viorica, Tarța Florița, Tămășan Ileana, Popa Ramona, Barakat Teodora, Pop Daniela, Vac Liana și Mateaș Alina,   au impresionat la cote maxime delegațiile străine, interpretând miniscenete, cântece și dansuri în limba poloneză, engleză, franceză, spaniolă, portugheză, greacă și turcă. 

Elevii Ansamblului Folcloric ,,Miorița”, coordonați de d-na învățătoare Viorica Abrudan,  au prezentat un obicei tradițional local, ,,Craiul semănătorilor”  și au fost aclamați la scenă deschisă pentru prestația lor. Un alt moment care a înregistrat un real succes a fost piesa de teatru interpretată în limba engleză “The legend of Dochia”, protagoniștii acesteia fiind elevii clasei a III-a A, sub îndrumarea d-nei profesoare Melinda Hoszu.

Lecțiile susținute de către fiecare delegație europeană la elevii din ciclul primar au trezit un interes deosebit în rândul elevilor din școala noastră, iar coordonatorii din țările europene au apreciat în mod deosebit competențele de comunicare ale elevilor noștri în limba engleză.

Întâlnirea invitaților cu Consiliul Elevilor din școala noastră a fost constituit un alt moment semnificativ în agenda reuniunii de proiect, iar discuțiile acestora cu cadrele didactice din școala noastră, respectiv explorarea bazei materiale a școlii au favorizat realizarea unui autentic schimb de experiență între cadrele didactice participante la această vizită de studiu.

Realizarea Galeriei Europene, element comun tuturor reuniunilor de proiect din fiecare țară gazdă, a adus o pată de culoare evenimentului, fiecărei școli partenere revenindu-i sarcina de a picta mascota care reprezintă școala respectivă.

Evenimentul s-a bucurat și de un puternic ecou la nivelul comunității locale, astfel că am avut privilegiul de a fi invitați la Primărie și întâmpinați de primarul Clujului, d-l Emil Boc care a realizat o prezentare a orașului nostru, în contextul în care anul acesta Cluj-Napoca este desemnat Capitala Europeană a Tineretului, iar d-l primar a răspuns tuturor întrebărilor adresate de către partenerii noștri.

Reuniunea de proiect a constituit totodată un prilej de promovare a frumuseților orașului și patriei noastre, a culturii și tradițiilor locale și naționale, iar vizitele de studiu realizate  sub motto-urile  ,,Despre simboluri ale orașului Cluj-Napoca” sau  ,,Pe urmele istoriei și culturii românești”, s-au concretizat prin turul orașului nostru și excursii tematice la Alba Iulia, Sighișoara și la Salina Turda.

Festivitatea de încheiere a reuniunii a stârnit entuziasmul musafirilor noștri, invitații speciali ai serii fiind Ansamlul Folcloric ,,Dor transilvan”, alături de d-l director Tiberiu Groza. Lampioanele lansate de fiecare echipă europeană sunt simboluri ale prieteniei, solidarității între popoare, ale unui vis frumos numit Comenius.

Dorim să mulțumim pe această cale tuturor celor care și-au adus aportul la succesul acestui eveniment cu conotații europene, respectiv: echipa Comenius reprezentată de către d-nele director Ungurean Monica Laura și Șaitiș Diana, d-nele învățătoare Abrudan Viorica, Tarța Florița, Tămășan Ileana, Popa Ramona, Barakat Teodora, Pop Daniela, Vac Liana, Rusz Victoria, Stănciulescu Luciana, Mateaș Alina, Profesor de sprijin Maier Anca, catedra de limba engleză, reprezentată de d-nele profesoare Hoszu Melinda, Morar Claudia și Talpoș Sonia; Asociației Părinților Liceului Teoretic ,,Lucian Blaga” și sponsorilor noștri.

NOTĂ
Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Sectorial Comenius al Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieții. Toate informaţiile pe care le furnizăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei și Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii.

Coordonator proiect,
Mateaș Alina Claudia