Structura organizatorică

COMPONENŢA PERSONALULUI ANGAJAT AL ŞCOLII
 

STRUCTURA  ORGANIZATORICĂ A  ŞCOLII

AN  ŞCOLAR  2016 – 2017

COMPONENŢA  CONSILIULUI  DE  ADMINISTRAŢIE

Prof. Monica Laura Ungurean– director

Prof. Liliana Sava– director adjunct

Prof.Birtar Diana– profesor coordonator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare

Prof. Deac Daniela

Prof. Gilda Săvan

Prof. inv. primar Floriţa Tarţa

Reprezentanţi ai Consiliului Local Cluj-Napoca: Raţiu Florin Radu, Pop Loredana, Rotta Sorana

Reprezentant al Primăriei Cluj-Napoca: George Micle

Reprezentanţi ai Asociaţiei Părinţilor: Coste Marian, Opriș Mihaela

Reprezentanta Consiliului Şcolar al Elevilor: Văcar Cătălin

Secretara consiliului de administraţie: prof. Daniela Chitiul

Reprezentant din partea sindicatuiui: Ciocan Victor

 

COMISIA  INTERNĂ  PENTRU  EVALUAREA  ŞI   ASIGURAREA  CALITĂŢII

Prof. Ungurean Monica-Laura – director , conducere operativă

Prof. Edmond Butyka

Prof. pentru învăţământul primar – Pop Daniela

Prof. Dana Morar

Prof.Radu Anca– reprezentantă din partea sindicatului

Vanea Horia,Lazar Luminita – reprezentanţi din partea Asociaţiei Părinţilor

Reprezentantă a Consiliului Şcolar al Elevilor: Crăciun Andra Nicole

Reprezentanţi ai Consiliului Local Cluj-Napoca: Mureşan Adrian

 

COMISIA PENTRU CONTROL MANAGERIAL INTERN

Coordonator – Sava Liliana

Secretară – Liana Vac

Membrii:Feneşan Laura, Pop Lucreţia, Bodea Ioan

  

COMISIA  PENTRU  MONITORIZAREA  ABSENTEISMULUI ŞI PREVENŢIA ABANDONULUI  ŞCOLAR

Prof. Cristina Dohotar – coordonator

Prof. Mora Anca – monitorizarea programului „Prezent”

Membrii – învăţătorii şi diriginţii

 

COMISIA  PENTRU  PREVENIREA  ŞI COMBATEREA  VIOLENŢEI  ÎN  MEDIUL  ŞCOLAR

Prof. Psih. Diana Dobra – coordonator

Prof. Brînduşa Morari – secretară

Prof. Melinda Hosszu – membră

Prof. Ioan Furnea – membru

Prof. Adriana Ştir – membră

Prof.Laura Feneşan-membră

Prof.Nistor Niculae-membru

Reprezentatntul  Secţiei III Poliţie – agent principal Sorin Gaidei

Reprezentanta  elevilor – Terec Andrei

 

COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA DISCRIMINĂRII ŞI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂŢII

Prof. David Ioana

Prof.Morar Dana

Prof.Stănciulescu Luciana

Reprezentant ai Asociaţiei Părinţilor Nedelcu Tatiana

Reprezentanta Consiliului Şcolar al Elevilor –Pătrașcu Bianca

 

COMISIA DE ETICĂ

Prof. Gârbu Simona-coordonator

Membrii Prof.Cosmuța Mihaela

            Înv. Abrudan Iuliu

            Prof.Pop G.Daniela

COMISIA DE ACORDARE A ABONAMENTELOR ŞCOLARE

Prof.Morariu Ioana -coordonator

Membrii Pop Lucreţia-administrator financiar

            Socaciu Krisztina-secretar sef

            Matei Ana-bibliotecară

  

COMISIA DE ACORDARE   A BURSELOR ŞCOLARE

Prof. Hosszu Melinda -coordonator

Membrii Prof.Pop Mihaela

            Prof.Manea Cristina

            Prof.Înv primar Barakat Teodora

 

CONSILIUL  PENTRU  CURRICULUM

Prof. Monica Laura Ungurean – coordonator

Membrii – responsabilii catedrelor şi comisiilor metodice

 

Subcomisia pentru curriculum  la decizia şcolii – prof.Deac Daniela

Membrii – responsabilii catedrelor şi comisiilor metodice

 

Subcomisia manualelor şcolare – responsabilă: bibliotecară Ana Matei

Membrii – învăţătorii şi diriginţii

 

Subcomisia pentru întocmirea orarului și suplinirilor: prof. Voichiţa Baicu, Trifu Mirela Butyka Edmond

Catedra de limba şi literatura română şi limba latină – coordonator prof. Gilda Săvan

Catedra de limba engleză şi limba franceză – coordonator prof. Laura Feneşan

Catedra de matematică şi tehnologii – coordonator prof. Dana Morar

Catedra de fizică, chimie, biologie – coordonator prof.Daniela Deac

Catedra de istorie, geografie, ştiinţe socio-umane şi religie – coordonator prof. Dohotar Cristina

Catedra de educaţie fizică şi sport şi arte – coordonator  prof. Ioan Furnea

Subcomisia metodică a învăţătorilor: coordonatoare:prof.înv.primar

Tarța Florița

Profesor coordonator al activităţii educative şcolare şi extraşcolare: prof.Birtar Diana; membră – înv. Victoria Rusz (ciclul primar)

Comisia diriginţilor: coordonatoare – prof. Melinda Hosszu; consultanţi: Diana Dobra și Anca Maier

Comisia de consiliere şi orientare a carierei: coordonatoare – prof. psih. Diana Dobra; membrii – diriginţii claselor terminale (VIII, XII)

  

Comisia pentru programele educaţionale de colaborare europeană:

Coordonator Covaciu Alex

Membrii –Morariu Ioana și Popa Ramona

Comisia de colaborare la realizarea proiectului şcolii şi a ofertei educaţionale:

Coordonator –director Ungurean Laura

Membrii- responsabilii de catedre şi comisii metodice,C.A

           -Prof .Daniela Chitiul

Comisia de educaţie sanitară: prof.Gărbu Simona,Tarţa Floriţa

Comisia de formare continuă şi perfecţionare: prof. logoped Mariana Barboş

Comisia de organizare a serviciului pe şcoală:

prof. Edmond Butyka, Tanţău Camelia, Liana Vac ,Olar Ioan(cl. I) şi prof. Liviu Tivadar, Ioan Furnea, Victor Ciocan (cl. II).

Comisia de redactare a revistei şcolii  ,,Millenium” – prof. Morar Claudia-coordonator, prof. Feneşan Laura – coordonator secţiunea în limba engleză; prof. Manea Cristina – coordonator secţiunea în limba franceză;

Membrii: profesorii din catedrele de limba română şi limba latină, limba engleză şi limba franceză.prof. Miclea Marius

Comisia de organizare a ,,Zilei Şcolii”

– coordonator – prof. Feneşan Laura; membrii: prof.Cosma Vlad,Popa Mihaela,Cosmuța Mihaela, Melinda Hosszu,  Ioan Furnea, Victor Ciocan, înv. Iuliu Abrudan, Măhara Ionela

Consiliul Şcolar al Elevilor: prof. coordonator Cristina Dohotar

Organizarea discotecilor, balurilor: prof. coordonator Cristina Dohotar,  Ionela Măhara,Turcitu Mihaela,Vlad Cosma,Furnea Ioan,Ciocan Victor,Morar Ancuța,Maier Oana

Responsabile cu urmărirea curăţeniei în şcoală: cl. I – Daniela Pop,Enache Elena

Responsabile site-ului şcolii şi BDNE: prof. Daniela Chitiul, înv. Tămăşan Ileana,prof.Covaci Alexandru

Responsabil educaţie rutieră înv Abrudan Iuliu

 

COMISIA PSI , PROTECŢIA MUNCII ŞI APĂRARE CIVILĂ ec. Bodea Ioan,prof Tanţău Camelia,prof.Nistor Niculaie

 

CONSILIUL  PROFESORAL  AL  ŞCOLII

-          Alcătuit din totalitatea cadrelor didactice

-          Secretara consiliului profesoral: prof. Morari Ancuţa

 

CONSILIUL  CLASEI

-          Alcătuit din totalitatea personalului de predare de la clasa respectivă; preşedintele consiliului clasei este profesorul diriginte

 

COMPARTIMENTUL  DE  SECRETARIAT

    -   Secretara şefă: Krisztina Socaciu

 

COMPARTIMENTUL  FINANCIAR-CONTABIL:

-          Contabilă şefă:ec. Lucreţia Pop

 

COMPARTIMENTUL  ADMINISTRATIV:

-   Coordonator Administrator patrimoniu:ec.Bodea Ioan