Structura organizatorică

STRUCTURA  ORGANIZATORICĂ A  ŞCOLII, AN  ŞCOLAR  2020 – 2021

 

COMPONENŢA  CONSILIULUI  DE  ADMINISTRAŢIE

Prof. Monica Laura Ungurean– director

Prof. Liliana Sava– director adjunct

Prof.Birtar Diana– profesor coordonator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare

Prof. Deac Daniela

Prof. Gilda Săvan

Prof. înv. primar Floriţa Tarţa

Reprezentanţi ai Consiliului Local Cluj-Napoca: Raţiu Florin Radu, Vaida Ovidiu, Hossu Sergiu

Reprezentant al Primăriei Cluj-Napoca: George Micle

Reprezentanţi ai Asociaţiei Părinţilor: Scortar Lucia, Mone Andreea

Reprezentanta Consiliului Şcolar al Elevilor: Iurea Sarina cl.  a XII-a B

Secretara consiliului de administraţie: prof. Daniela Chitiul

Reprezentant din partea sindicatuiui: Olar Stelian

 

COMISIA  INTERNĂ  PENTRU  EVALUAREA  ŞI   ASIGURAREA  CALITĂŢII

Prof. Sava Liliana – director adj., conducere operativă

Prof. Edmond Butyka

Prof. pentru învăţământul primar – Pop Daniela

Prof. Dana Morar

Prof. Covaci Alexandru – reprezentantă din partea sindicatului

Vanea Horia, Lazar Luminita – reprezentanţi din partea Asociaţiei Părinţilor

Reprezentantă a Consiliului Şcolar al Elevilor: Mărginean Crina cls a XII-A

Reprezentanţi ai Consiliului Local Cluj-Napoca: Mureşan Adrian

 

COMISIA PENTRU CONTROL MANAGERIAL INTERN

Coordonator – Prof. Sava Liliana

Secretară – Prof. înv. primar Liana Vac

Membrii:prof.Feneşan Laura, contabil: Pop Lucreţia, administrator:Bodea Ioan

 

COMISIA  PENTRU  MONITORIZAREA  ABSENTEISMULUI ŞI PREVENŢIA ABANDONULUI  ŞCOLAR

Prof. Cristina Cioca – coordonator

Prof. Mora Anca – monitorizarea programului „Prezent”

Membrii – învăţătorii şi diriginţii

 

COMISIA  PENTRU  PREVENIREA  ŞI ELIMINAREA VIOLENŢEI, A FAPTELOR DE CORUPŢIE si DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL SCOLAR SI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂŢII

Prof. Psih. Corpodean Simona – coordonator

Prof. Brînduşa Morari – secretară

Membrii:

Prof. Melinda Hosszu

Prof. Ioan Furnea

Prof. Adriana Ştir

Prof.Laura Feneşan

Prof.Nistor Niculae

Pop G.Daniela

Prof.Cosmuţa Mihaela

Înv. Abrudan Iuliu

Prof. David Ioana

Prof. Hui Petronela

Prof.Morar Dana

Prof. înv. primar: Stănciulescu Luciana

Prof. de sprijin: Anca Maier

Reprezentant ai Asociaţiei Părinţilor Nedelcu Tatiana

Reprezentanta Consiliului Şcolar al Elevilor –Rusa Cătălin cls aX-a B

Reprezentatntul  Secţiei III Poliţie – agent principal

 

COMISIA DE SECURITATE SI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ SI PENTRU SITUATII DE URGENTĂ

Președinte- Prof Ungurean Monica-Laura

Membrii din partea angajatorului-Sava Liliana

-Birtar Diana

-Tarta Florita

Membrii din partea angajaților- Bobiș Dorina

-Pop Mihaela

-Bodea Ioan

 

RESPONSABILUL CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prof Stan Diana

 

COMISIA DE ETICĂ

Responsabil:Mora Anca

Membrii:Vac Liana

Cosmuța Mihaela

Pop G. Daniela

Secretar Socaciu Krisztina

 

COMISIA DE ACORDARE A ABONAMENTELOR ŞCOLARE

Prof.Turcitu Mihaela -coordonator

Membrii: Prof. Înv primar:Cristea Larisa-primar

Prof. Turcitu Mihaela – gimnaziu

Prof. Păcurar Simina –liceu

Socaciu Krisztina-secretar sef

 

COMISIA DE ACORDARE   A BURSELOR ŞCOLARE Si RECHIZITELOR SCOLARE

Prof.Hosszu Melinda-coordonator

Membrii Prof.Pop Mihaela

Prof.Manea Cristina

Prof.Înv primar Barakat Teodora

Socaciu Krisztina-secretar șef

 

CONSILIUL  PENTRU  CURRICULUM

Prof. Monica Laura Ungurean – coordonator

Membrii – responsabilii catedrelor şi comisiilor metodice

 

Subcomisia pentru curriculum  la decizia şcolii – prof.Deac Daniela

Membrii – responsabilii catedrelor şi comisiilor metodice

 

Subcomisia manualelor şcolare – responsabilă: bibliotecară Lehene Andrada

Membrii – învăţătorii şi diriginţii

 

Subcomisia pentru întocmirea orarului şi suplinirilor: prof. Voichiţa

Baicu, Butyka Edmond, Miclea Marius, Morari Brandusa, Barakat Teodora

 

Subcomisia pentru monitorizare și notare ritmică

Responsabilă Deac Daniela

Membrii Săvan Gilda

Enache Elena

 

Comisia de pretestare Cambridge:

Coordonator:Prof. Hosszu Melinda

Membrii:prof.Feneşan Laura, prof. Morar Claudia, prof.Covaci Lăcrimioara, prof. Turcitu Mihaela

 

Comisia de acordare a alocaţiilor:

Resposabilă Prof. Mora Anca

Prof.  Cioca Cristina

Prof. Pop Mihaela

Ec. Bodea Ioan

 

Comisia pentru acordarea burselor pentru elevii cu CES

Responsabilă Prof sprijin Anca Maier

Corpodean Simona

Pop Lucreția

Socaciu Krisztina

 

Comisia de coordonare a programului guvernamental ”Laptele și cornul”

Responsabilă Socaciu Krisztina

Membrii        Bodea Ioan

Uțiu Nistor

Rus Rodica

Roman Sebastian

 

Comisia responsabilă cu gestionarea datelor în SIIR

Responsabilă Socaciu Krisztina

Membrii Pop Lucreția

Bodea Ioan

Chitiul Daniela

 

Comisia responsabilă pentru supravegherea și prelucrarea datelor

Președinte Ungurean Monica-Laura

Membri Socaciu Krisztina, Pop Lucreția, Bodea Ioan, Corpodean Simona

 

Catedra de limba şi literatura română şi limba latină – coordonator prof. Gilda Săvan

Catedra de limba engleză şi limba franceză – coordonator prof. Laura Feneşan

Catedra de matematică şi tehnologii – coordonator prof. Dana Morar

Catedra de fizică, chimie, biologie– coordonator prof.Daniela Deac

Catedra de istorie, geografie, ştiinţe socio-umane şi religie – coordonator prof. Cioca  Cristina

Catedra de educaţie fizică şi sport şi arte – coordonator  prof. Stelian Olar

Subcomisia metodică a învăţătorilor: coordonatoare:prof.înv.primar Tarţa Floriţa

Profesor coordonator al activităţii educative şcolare şi extraşcolare: prof.Birtar Diana; membră – înv. Victoria Rusz (ciclul primar)

 

Comisia diriginţilor: coordonatoare – prof. Melinda Hosszu; consultanţi: prof. psihCorpodean Simona, prof. sprijin Anca Maier

Comisia de consiliere şi orientare a carierei: coordonatoare – prof. psih. Diana Dobra; membrii – diriginţii claselor terminale (VIII, XII), prof. psih. Diana Şaitiş,prof. sprijin Anca Maier

Comisia responsabilă de elevii cu cerinţe speciale

Prof. sprijin Anca Maier, Prof. psiholog Diana Dobra, Contabil Pop Lucreţia, secretar Socaciu Krisztina

Comisia pentru programele educaţionale de colaborare europeană:

Coordonator: prof. Covaciu Alexandru

Membrii: Ungurean Monica-Laura director, Sava Liliana director adjunct, Prof.înv. primar:Mateas Alina

Comisia de elaborare/revizuire a proiectului şcolii şi a ofertei educaţionale:

Coordonator :Ungurean  Monica Laura.-director.

Membrii   –  Sava Liliana-director adjunct, Birtar Diana, Deac Daniela, Fenesan Laura, Morar Dana,  Cioca Cristina, Olar Stelian, Rusz Victoria,Stănciulescu Luciana

Comisia de educaţie sanitară: prof. Stan Diana,prof. înv. primar Barakat Teodora

Comisia de formare continuă şi perfecţionare: prof. logoped Mariana Barboş, Prof. înv. primar Barakat Teodora,    Prof.Manea Cristina,

Comisia de organizare a serviciului pe şcoală:

prof. Edmond Butyka,prof.Bobiș Dorina, prof.înv.primar Liana Vac, prof.Olar Stelian(cl. I, II), prof. Liviu Tivadar, prof.Ioan Furnea,prof. Rus Marcel,prof Bostan Mihai

 

Comisia de redactare a revistei şcolii  ,,Millenium” –prof.Pascu Virginia, prof. Feneşan Laura – coordonator secţiunea în limba engleză; prof. Manea Cristina – coordonator secţiunea în limba franceză;

Membrii: profesorii din catedrele de limba română şi limba latină, limba engleză şi limba franceză, prof. Miclea Marius, Bobiș Dorina

 

Comisia de organizare a ,,Zilei Şcolii”

– coordonator – prof. Feneşan Laura; membrii:prof. Pop Mihaela,prof. Cosmuţa Mihaela,prof. Melinda Hosszu,prof. Morar Claudia prof. Ioan Furnea, prof.Stelian Olar, înv. Iuliu Abrudan,prof.Androne Magdalena, prof.Pascu Virginia

Consiliul Şcolar al Elevilor: prof. coordonator Cristina Cioca

Organizarea discotecilor, balurilor: prof. coordonator Cristina Cioca, prof.Androne Magdalena, prof.Turcitu Mihaela, prof.Furnea Ioan, prof.Olar Stelian, prof.Morari Ancuţa, prof.Păcurar Simina, prof.Rus Marcel, prof.Miclea Marius,prof Bostan Mihai

 

Responsabile cu urmărirea curăţeniei în şcoală: cl. I – prof.înv. primar Daniela Pop, prof.înv. primar

Responsabile site-ului şcolii: prof. Daniela Chitiul, prof.Morari Brînduşa, prof.înv.primar Tămăşan Ileana, prof.Miclea Marius, Vaida Iuliana

Responsabil educaţie rutieră: înv. Abrudan Iuliu

 

Comisia responsabilă cu manualele școlare

-Popa Ramona-ciclul primar

-Miclea Marius-ciclul gimnazial

-Știr Adriana-ciclul liceal

 

CONSILIUL  PROFESORAL  AL  ŞCOLII

  • Alcătuit din totalitatea cadrelor didactice
  • Secretara consiliului profesoral: prof. Morari Ancuţa

 

CONSILIUL  CLASEI

  • Alcătuit din totalitatea personalului de predare de la clasa respectivă; preşedintele consiliului clasei este profesorul diriginte

 

COMPARTIMENTUL  DE  SECRETARIAT

–   Secretara şefă: Krisztina Socaciu

 

COMPARTIMENTUL  FINANCIAR-CONTABIL:

  • Contabilă şefă: ec. Lucreţia Pop

 

COMPARTIMENTUL  ADMINISTRATIV:

–   Coordonator Administrator patrimoniu: ec.Bodea Ioan