Structura organizatorică

STRUCTURA  ORGANIZATORICĂ A  ŞCOLII

AN  ŞCOLAR  2017 – 2018

COMPONENŢA  CONSILIULUI  DE  ADMINISTRAŢIE

Prof. Monica Laura Ungurean– director
Prof. Liliana Sava– director adjunct
Prof.Birtar Diana– profesor coordonator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare
Prof. Deac Daniela
Prof. Gilda Săvan
Prof.înv. primar Floriţa Tarţa
Reprezentanţi ai Consiliului Local Cluj-Napoca: Raţiu Florin Radu, Bashar Molhem, Sorana Popa
Reprezentant al Primăriei Cluj-Napoca: George Micle
Reprezentanţi ai Asociaţiei Părinţilor: Coste Marian, Opriş Mihaela
Reprezentanta Consiliului Şcolar al Elevilor: Crăciun Andra Nicole
Secretara consiliului de administraţie: prof. Daniela Chitiul
Reprezentant din partea sindicatului: Olar Stelian

 

COMISIA  INTERNĂ  PENTRU  EVALUAREA  ŞI   ASIGURAREA  CALITĂŢII

Prof. Sava Liliana – director adj., conducere operativă
Prof. Edmond Butyka
Prof. pentru învăţământul primar – Pop Daniela
Prof. Dana Morar
Prof. Covaciu Alexandru – reprezentantă din partea sindicatului
Vanea Horia, Lazar Luminita – reprezentanţi din partea Asociaţiei Părinţilor
Reprezentantă a Consiliului Şcolar al Elevilor: Laura Suciu cls aXI-a C
Reprezentanţi ai Consiliului Local Cluj-Napoca: Mureşan Adrian

COMISIA PENTRU CONTROL MANAGERIAL INTERN

Coordonator – Prof. Sava Liliana
Secretară – Prof. înv. primar Liana Vac
Membrii: prof.Feneşan Laura, contabil: Pop Lucreţia, administrator patrimoniu: Bodea Ioan

 COMISIA  PENTRU  MONITORIZAREA  ABSENTEISMULUI ŞI PREVENŢIA ABANDONULUI  ŞCOLAR

Prof. Cristina Cioca – coordonator
Prof. Mora Anca – monitorizarea programului „Prezent”
Membrii – învăţătorii şi diriginţii

COMISIA  PENTRU  PREVENIREA  ŞI ELIMINAREA VIOLENŢEI, A FAPTELOR DE CORUPŢIE si DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL SCOLAR SI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂŢII

Prof. Psih. Diana Dobra – coordonator
Prof. Brînduşa Morari – secretară
Membrii:
Prof. Melinda Hosszu
Prof. Ioan Furnea
Prof. Adriana Ştir
Prof.Laura Feneşan
Prof.Nistor Niculae
Pop G.Daniela
Prof.Cosmuţa Mihaela
Înv. Abrudan Iuliu
Prof. David Ioana
Prof.Morar Dana
Prof.înv. primar: Stănciulescu Luciana
Prof. de sprijin: Anca Maier
Reprezentant ai Asociaţiei Părinţilor Nedelcu Tatiana
Reprezentanta Consiliului Şcolar al Elevilor –Ariana Pop cls aX-a B
Reprezentantul  Secţiei III Poliţie – agent principal

COMISIA DE SECURITATE SI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ SI PENTRU SITUATII DE URGENTĂ

Coordonator- Prof. Tanţău Camelia
ec. Bodea Ioan, prof. Nistor Niculaie

 COMISIA DE ACORDARE A ABONAMENTELOR ŞCOLARE

Prof.Morariu Ioana-coordonator
Membrii: Prif. Înv primar:Stănciulescu Luciana-primar
Prof. Bocsardi Bianca – gimnaziu
Prof. Turcitu Mihaela – liceu
Pop Lucreţia-administrator financiar
Socaciu Krisztina-secretar sef
Lehene Andrada-bibliotecară

COMISIA DE ACORDARE   A BURSELOR ŞCOLARE Si RECHIZITELOR SCOLARE

Prof.Hosszu Melinda-coordonator
Membrii Prof.Pop Mihaela
Prof.Manea Cristina
Prof.Înv primar Barakat Teodora
Ec Pop Lucreția-adm patrimoniu
Socaciu Krisztina-secretar șef

CONSILIUL  PENTRU  CURRICULUM

Prof. Monica Laura Ungurean – coordonator
Membrii – responsabilii catedrelor şi comisiilor metodice

 Subcomisia pentru curriculum  la decizia şcolii – prof.Deac Daniela
Membrii – responsabilii catedrelor şi comisiilor metodice

Subcomisia manualelor şcolare – responsabilă: bibliotecară Lehene Andrada
Membrii – învăţătorii şi diriginţii

Subcomisia pentru întocmirea orarului şi suplinirilor: prof. Voichiţa
Baicu, Miclea Marius, Morari Brînduşa

Subcomisia pentru monitorizare și notare ritmică
Responsabilă Deac Daniela
Membrii Săvan Gilda, Vac Liana

Comisia de pretestare Cambridge:

Coordonator:Prof. Hosszu Melinda
Membrii: prof.Feneşan Laura, prof. Morar Claudia, prof. Morariu Ioana, prof. Turcitu Mihaela

Comisia de acordare a alocaţiilor:

Resposabilă Prof. Mora Anca
Ec. Bodea Ioan
Prof Cioca Cristina
Lehene Andrada

Comisia pentru acordarea burselor pentru elevii cu CES:

Responsabilă Prof sprijin Anca Maier
Dobra Diana
Pop Lucreția
Socaciu Krisztina

Comisia de coordonare a programului guvernamental ”Laptele și cornul”

Responsabilă Socaciu Krisztina
Membrii : Lehene Andrada, Uțiu Nistor, Rus Rodica, Roman Sebastian,  Pop Ioan


Catedra de limba şi literatura română şi limba latină
– coordonator prof. Gilda Săvan

Catedra de limba engleză şi limba franceză – coordonator prof. Laura Feneşan

Catedra de matematică şi tehnologii – coordonator prof. Dana Morar

Catedra de fizică, chimie, biologie– coordonator prof. Daniela Deac

Catedra de istorie, geografie, ştiinţe socio-umane şi religie – coordonator prof. Cioca  Cristina

Catedra de educaţie fizică şi sport şi arte – coordonator  prof. Ioan Furnea

Subcomisia metodică a învăţătorilor: coordonatoare: prof. înv. primar
Tarţa Floriţa

Profesor coordonator al activităţii educative şcolare şi extraşcolare: prof.Birtar Diana; membră – înv. Victoria Rusz (ciclul primar)

Comisia diriginţilor: coordonatoare – prof. Melinda Hosszu; consultanţi: prof. psih. Diana Şaitiş, prof. psih Diana Dobra, prof. sprijin Anca Maier

Comisia de consiliere şi orientare a carierei: coordonatoare – prof. psih. Diana Dobra; membrii – diriginţii claselor terminale (VIII, XII), prof. psih. Diana Şaitiş, prof. sprijin Anca Maier

Comisia responsabilă de elevii cu cerinţe speciale

Prof. sprijin Anca Maier, Prof. psiholog Diana Dobra, contabil Pop Lucreţia, secretar Socaciu Krisztina

Comisia pentru programele educaţionale de colaborare europeană:

Coordonator: Prof. înv. primar Mateas Alina, prof. Covaciu Alexandru
Membrii – prof.Covaciu Alexandru, prof.Morariu Ioana, prof.înv. primar Popa Ramona

Comisia de elaborare/revizuire a proiectului şcolii şi a ofertei educaţionale:

Coordonator :Ungurean  Monica Laura.-director.
Membrii   –  Sava Liliana-director adjunct, Birtar Diana, Deac Daniela, Fenesan Laura, Fenesan Laura, Morar Dana,  Cioca Cristina, Furnea Ioan, Tarța Florița

Comisia de educaţie sanitară: prof. Stan Diana,prof. înv. primar Barakat Teodora

Comisia de formare continuă şi perfecţionare: prof. logoped Mariana Barboş, prof.Miclea Marius

Comisia de organizare a serviciului pe şcoală:

prof. Edmond Butyka, prof. Tanţău Camelia, prof.înv.primar Liana Vac, prof.Olar Stelian(cl. I, II), prof. Liviu Tivadar, prof.Ioan Furnea, prof. Rus Marcel

Comisia de redactare a revistei şcolii  ,,Millenium” –prof.Morar Claudia, prof. Feneşan Laura – coordonator secţiunea în limba engleză; prof. Manea Cristina – coordonator secţiunea în limba franceză;
Membrii: profesorii din catedrele de limba română şi limba latină, limba engleză şi limba franceză, prof. Miclea Marius, prof. Pascu Virginia

Comisia de organizare a ,,Zilei Şcolii”

– coordonator – prof. Feneşan Laura; membrii: prof.Cosma Vlad,prof. Pop Mihaela,prof. Cosmuţa Mihaela,prof. Melinda Hosszu, prof. Ioan Furnea, prof.Stelian Olar, înv. Iuliu Abrudan,prof. Măhara Ionela, prof.Pascu Virginia

Consiliul Şcolar al Elevilor: prof. coordonator Cristina Cioca

Organizarea discotecilor, balurilor: prof. coordonator Cristina Cioca, prof.Ionela Măhara, prof.Turcitu Mihaela, prof.Vlad Cosma, prof.Furnea Ioan, prof.Olar Stelian, prof.Morari Ancuţa, prof.Bocsardi Bianca, prof.Rus Marcel, prof.Miclea Marius.

Responsabile cu urmărirea curăţeniei în şcoală: cl. I – prof.înv. primar Daniela Pop, prof.înv. primar Enache Elena

Responsabile site-ului şcolii: prof. Daniela Chitiul, prof.Morari Brînduşa, prof.înv.primar Tămăşan Ileana, prof.Miclea Marius

Responsabil educaţie rutieră: înv. Abrudan Iuliu

CONSILIUL  PROFESORAL  AL  ŞCOLII

–          Alcătuit din totalitatea cadrelor didactice
–          Secretara consiliului profesoral: prof. Morari Ancuţa

CONSILIUL  CLASEI

–          Alcătuit din totalitatea personalului de predare de la clasa respectivă; preşedintele consiliului clasei este profesorul diriginte

COMPARTIMENTUL  DE  SECRETARIAT

–   Secretara şefă: Krisztina Socaciu

COMPARTIMENTUL  FINANCIAR-CONTABIL:

–          Contabilă şefă:ec. Lucreţia Pop

COMPARTIMENTUL  ADMINISTRATIV:

–   Coordonator Administrator patrimoniu: ec. Bodea Ioan